Activiteitenverslag 2016

Page
Menu
News
FR
U bent hier:   Home > Events > Juli
FR

Juli


Nieuwe algemene instructie betreffende het beheer van de van zijn vrijheid beroofde persoon

Het stijgende aantal klachten over de behandeling van aangehouden personen bracht onze politiezone ertoe om een eenvormige algemene instructie uit te vaardigen om het beheer van gedetineerde personen te omkaderen vanaf het eerste moment op de openbare weg tot de vrijlating of terbeschikkingstelling van een andere instantie, bijvoorbeeld het Parket of de Dienst vreemdelingenzaken. Deze nieuwe richtlijn AI6 beschrijft in detail het politionele beheer van aangehouden personen door elk stadium en alle aspecten van de vrijheidsberoving duidelijk en nauwkeurig te belichten. Het doel is tweevoudig: de eerbiediging van de rechten van de aangehouden persoon garanderen, terwijl het politiepersoneel kan beschikken over een regelgevend kader, dat, door het strikt toe te passen, hen bescherming biedt tegen eventuele klachten.

De afdelingen van AI6 zijn gerangschikt als een tijdlijn:

  • De interventie: op eigen initiatief of na een oproep, de interventie wordt in al haar aspecten geanalyseerd;
  • De vrijheidsberoving op zich, met alle handelingen errond zoals het gebruik van handboeien, eerste fouillering, overbrenging naar de wachtdienst;
  • Alle plichten die uit de aanhouding voortvloeien: gerechtelijke fouille, triptiek (vingerafdrukken – foto’s – persoonsbeschrijving), bij een gerechtelijke aanhouding de persoon in kennis stellen van de reden van zijn aanhouding, enz.
  • De opsluiting in een cellencomplex, etappe met onder andere doorzoeken van de cel, bewaking tijdens de detentie en de lichaamsfouille;
  • En tenslotte het gevolg van de detentie: vrijlating, doorverwijzing naar de gerechtelijke overheden of terbeschikkingstelling van de Dienst vreemdelingenzaken, …

AI6 is uiteraard niet 100% volledig, maar toch voldoende compleet en biedt een ondubbelzinnig antwoord in een brede waaier aan concrete situaties. Zij werd door multidisciplinaire interne werkgroepen samengesteld uit verschillende bronnen: wettelijke (Wet op het politieambt, Wet op de geïntegreerde politie, Europees verdrag voor de rechten van de mens, …), nationale en internationale rechtspraak, wettelijke opdrachten en aanbevelingen van het Comité P en de Liga voor de mensenrechten.

In de loop van 2016

Mei

www.polbru.be | Login