Activiteitenverslag 2016

Page
Menu
News
FR
U bent hier:   Home > Events > Februari
FR

Februari


Samenwerkingsakkoord "Project 24+"

Project 24+

In december 2014 ondertekende onze politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, de cel vermiste personen van de federale politie, het parket van Brussel en de Brusselse rust- en verzorgingstehuizen een protocolakkoord om beter samen te werken wanneer een bejaarde persoon met dementie verdwijnt. In een aantal van deze onderzoeken naar vermiste bejaarden werd ook de nood aangevoeld om voor vermiste volwassenen over de mogelijkheid te kunnen beschikken om affiches te verspreiden.

Zoals u wellicht weet is Child Focus bevoegd voor affichecampagnes, persberichten en opsporingsberichten op (sociale) media voor vermiste personen tot en met 24 jaar. Hun expertise op dit gebied is dan ook onmiskenbaar. Bijgevolg werden er verkennende gesprekken opgestart met Child Focus om de nood aan ondersteuning van de politie in het kader van de zoektocht naar volwassenen waarvan de verdwijning onrustwekkend is toe te lichten. In het kader van dit pilootproject heeft Child Focus zich bereid gevonden haar expertise en logistiek ter beschikking te stellen voor het creëren van affiches in zaken die buiten haar bevoegdheid vallen, namelijk verdwijningen van volwassenen vanaf 25 jaar. Het is namelijk de overtuiging van de verschillende partners dat een gestructureerde affichecampagne in bepaalde gevallen tot de oplossing van de verdwijning kan leiden.

Child Focus, het parket van Brussel en de nationale cel vermiste personen legden het idee van een samenwerkingsovereenkomst voor aan de lokale recherches van de 6 Brusselse politiezones. Iedereen bleek erg opgetogen met dit bijkomend middel dat aldus ter beschikking gesteld wordt van de lokale korpsen om vermiste volwassenen zo snel mogelijk terug te vinden.

Dit uniek samenwerkingsverband dat de naam “Project 24+” kreeg, werd door alle partners ondertekend en voorgesteld aan de pers op 29 februari 2016.

In de loop van 2016

Mei

www.polbru.be | Login