Activiteitenverslag 2016

Page
Menu
News
FR
U bent hier:   Home > Events > December
FR

December


Benoeming van een nieuwe korpschef

mg

Op oudejaarsnacht legde hoofdcommissaris Michel Goovaerts de eed af als nieuwe korpschef van onze politiezone. Hij is sinds 2014 Algemeen Directeur Operaties binnen de politiezone en was voordien adjunct-kabinetschef van de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet.

Op 53 jarige leeftijd wordt hij zo korpschef van de belangrijkste politiezone in het land en zal hij toezicht houden op zo’n 2550 personeelsleden en zo’n 4200 ordediensten per jaar. Tevens zal hij instaan voor de veiligheid en bescherming van zo’n 260 000 inwoners van het grondgebied van Brussel-centrum, de oud-gemeenten Laken, Haren en Neder-over-Heembeek en de gemeente Elsene.

Hij volgt hoofdcommissaris Guido Van Wymersch op na een carrière van 36 jaar, waarvan acht jaar als korpschef van onze zone. Op 63 jaar neemt hij afscheid van de hoofdstad en hoopt oprecht dat de mensen de politie terug graag zien.

 


Samenwerkingsproject "Focus Ecole"

Op 15 december 2016 ontving onze politiezone samen met de vzw BRAVVO en het departement Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel de prijs “David Yansenne”.  Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dagelijks vereist de omgeving van een school een actief beheer van problemen op het gebied van veiligheid. Daarom werd in 2014 een platform opgericht door het departement Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel, de vzw BRAVVO en onze politiezone om een adequaat antwoord te bieden op deze problemen. Dit platform kreeg de naam “Focus Ecole” en richt zich op de specifieke behoeften van scholen betreffende veiligheid, verkeer, preventie, … .

Vele initiatieven werden opgericht en zijn nog steeds aan de gang, enkele voorbeelden zijn de installatie van kiss and ride zones, een bezoek van een politie-inspecteur aan een klas over verkeersveiligheid, de aanwezigheid van gemeenschapswachten of politiepersoneel aan de schoolpoorten, … . De scholen kunnen profiteren van een preventieve ondersteuning of een afschrikkend effect.


Inbeslagname van 2 kg cocaïne verborgen in een voertuig 

In de loop van de avond van maandag 5 december merken twee ploegen van onze anti-overvalbrigade op de Araucarialaan in de Versailleswijk een witte Fiat Bravo op. Meer dan het voertuig zelf zorgt vooral de gespannen houding van de bestuurder als die de patrouilles opmerkt ervoor dat de politiemensen achterdochtig worden. Zij gaan over tot identificatie van het voertuig en merken dat de bestuurder bekend staat in het kader van in- en uitvoer van drugs. Hierop wordt het voertuig met de nerveuze bestuurder gecontroleerd. Tijdens de controle merken de inspecteurs een zwart plastic lipje dat uit de achterzijde van de passagierszetel steekt en dat het mogelijk maakt om deze te openen. Achter dit geknutselde paneel treffen zij een in zwart cellofaan gewikkelde blok in de vorm van een baksteen aan met daarin cocaïne. De verdachte wordt ter plaatse aangehouden en samen met het voertuig naar het hoofdcommissariaat aan de Kolenmarkt overgebracht. Een nader onderzoek van het voertuig brengt een tweede blok aan het licht, identiek naar vorm en inhoud, die verborgen was in de zetel aan bestuurderszijde. Uit tests blijkt dat het inderdaad om 2 089 gram cocaïne gaat. De bestuurder stond niet alleen bekend als drugstransporteur en –smokkelaar, maar was in voorwaardelijke vrijheid.

In de loop van 2016

Mei

www.polbru.be | Login