Activiteitenverslag 2016

Page
Menu
News
FR
U bent hier:   Home > Events > Augustus
FR

Augustus


Lancering van de opleiding “Bewapening van de agenten van politie”

armes

Onder impuls van onze Algemene directie en met vooruitzicht op het koninklijk besluit betreffende de bewapening van politieagenten startte het vormings- en documentatiecentrum met een opleiding voor politieagenten om hen voor te bereiden op het gebruik van het dienstwapen en de telescopische wapenstok. Tot dan beschikten zij, in tegenstelling tot de andere politie-ambtenaren, slechts over “neutraliserende middelen”.

Voor deze opleiding koos het vormings- en documentatiecentrum ervoor om verder te gaan dan de wettelijke vereisten en gaf de agenten ook opleidingen die onder andere ook hun persoonlijke competenties inzake schrijfvaardigheid, wettelijke kennis, stressbeheer en respect voor de mensenrechten verder ontwikkelde. Na zes weken intensieve opleiding, op vrijwillige basis, mocht op 5 oktober de eerste lichting gewapende agenten zijn diploma in ontvangst nemen. Anderen volgden met veel enthousiasme hun voorbeeld.

In de loop van 2016

Mei

www.polbru.be | Login